قیمت طلا و سکه

لیست قیمت های سکه


آخرین به روز رسانی

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
سکه طرح قدیم 1370000 1360000.0 1350000.0 -10000.00 -0.73 %
سکه امامی 1406000 1432000.0 1397000.0 -26000.00 -1.85 %
نیم سکه 720000 718000.0 707000.0 0.00 0.00 %
ربع سکه 407000 402000.0 393000.0 0.00 0.00 %
سکه گرمی 265000 264000.0 250000.0 0.00 0.00 %