قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1475.76 1476.6 1475.3 -0.04 -0.00 %
مثقال طلا 1922000 1964000.0 1911000.0 -23000.00 -1.20 %
طلا ۱۸ عیار 443300 453400.0 441400.0 -6200.00 -1.40 %
طلا ۲۴ عیار 591000 604600.0 588500.0 -8300.00 -1.40 %
انس نقره 17 17.0 17.0 0.00 0.00 %