قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1292.51 1293.1 1282.3 0.18 0.01 %
مثقال طلا 813400 826900.0 793300.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 187681 190880.0 183060.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 250274 254474.0 244090.0 0.00 0.00 %
انس نقره 16.52 16.5 16.3 -0.01 -0.06 %
طلا ۱۹ عیار 198090 201380.0 193220.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 208530 211990.0 203400.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 229400 233210.0 223750.0 0.00 0.00 %