قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1338.13 1343.9 1337.2 -1.38 -0.10 %
مثقال طلا 608200 608200.0 608200.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 140329 140330.0 140329.0 -1.00 -0.00 %
طلا ۲۴ عیار 187068 187110.0 187068.0 -42.00 -0.02 %
انس نقره 17.2 17.3 17.2 -0.02 -0.12 %
طلا ۱۹ عیار 148120 148120.0 148120.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 155920 155920.0 155920.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 171530 171530.0 171530.0 0.00 0.00 %