قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1284.5 1284.5 1284.5 0.00 0.00 %
مثقال طلا 512400 512900.0 511900.0 500.00 0.10 %
طلا ۱۸ عیار 118240 118340.0 118130.0 100.00 0.08 %
طلا ۲۴ عیار 157589 157789.0 157489.0 100.00 0.06 %
انس نقره 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00 %
طلا ۱۹ عیار 124800 124920.0 124680.0 120.00 0.10 %
طلا ۲۰ عیار 131370 131500.0 131250.0 120.00 0.09 %
طلا ۲۲ عیار 144520 144660.0 144380.0 140.00 0.10 %