قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1291.14 1293.0 1287.6 -1.13 -0.09 %
مثقال طلا 550100 550100.0 549200.0 600.00 0.11 %
طلا ۱۸ عیار 126936 126940.0 126736.0 100.00 0.08 %
طلا ۲۴ عیار 169181 169260.0 168981.0 100.00 0.06 %
انس نقره 17.1 17.2 17.1 -0.04 -0.23 %
طلا ۱۹ عیار 133990 133990.0 133790.0 200.00 0.15 %
طلا ۲۰ عیار 141040 141040.0 140840.0 200.00 0.14 %
طلا ۲۲ عیار 155160 155160.0 154930.0 230.00 0.15 %