قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1459.84 1469.5 1459.8 -8.02 -0.55 %
مثقال طلا 1847000 1847000.0 1845000.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 426400 426400.0 425900.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 568500 568500.0 567900.0 0.00 0.00 %
انس نقره 16.79 17.0 16.8 -0.15 -0.89 %