قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1268.24 1270.2 1266.4 1.29 0.10 %
مثقال طلا 496600 496600.0 496600.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 114642 114642.0 114590.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 152792 152792.0 152790.0 0.00 0.00 %
انس نقره 17.45 17.4 17.4 0.04 0.23 %
طلا ۱۹ عیار 120950 120950.0 120950.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 127320 127320.0 127320.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 140060 140060.0 140060.0 0.00 0.00 %