قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1252.34 1254.7 1252.3 -2.70 -0.22 %
مثقال طلا 497800 497900.0 497800.0 3900.00 0.78 %
طلا ۱۸ عیار 115190 115220.0 114730.0 340.00 0.30 %
طلا ۲۴ عیار 153590 153620.0 152980.0 460.00 0.30 %
انس نقره 16.41 16.5 16.4 -0.09 -0.55 %
طلا ۱۹ عیار 121580 121610.0 121100.0 360.00 0.30 %
طلا ۲۰ عیار 127990 128010.0 127480.0 390.00 0.30 %
طلا ۲۲ عیار 140800 140830.0 140230.0 420.00 0.30 %