قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
مثقال طلا 1875000 1880000.0 1853000.0 7000.00 0.37 %
انس طلا 1284.87 1284.9 1284.9 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 433600 433600.0 427800.0 1400.00 0.32 %
طلا ۲۴ عیار 578100 578100.0 570400.0 1900.00 0.33 %
انس نقره 14.55 14.6 14.6 0.00 0.00 %