قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1274.06 1274.1 1268.5 1.87 0.15 %
مثقال طلا 510400 510700.0 509900.0 -100.00 -0.02 %
طلا ۱۸ عیار 117741 117850.0 117641.0 -100.00 -0.08 %
طلا ۲۴ عیار 156990 157130.0 156890.0 -99.00 -0.06 %
انس نقره 16.89 16.9 16.6 0.23 1.36 %
طلا ۱۹ عیار 124260 124390.0 124190.0 -50.00 -0.04 %
طلا ۲۰ عیار 130810 130940.0 130730.0 -50.00 -0.04 %
طلا ۲۲ عیار 143900 144040.0 143820.0 -60.00 -0.04 %