قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
مثقال طلا 1858000 1858000.0 1849000.0 9000.00 0.48 %
انس طلا 1317.82 1321.9 1313.6 -3.69 -0.28 %
طلا ۱۸ عیار 428000 428900.0 426900.0 1100.00 0.26 %
طلا ۲۴ عیار 570700 571900.0 569200.0 1500.00 0.26 %
انس نقره 15.5 15.6 15.4 -0.06 -0.39 %