قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1187.67 1194.7 1187.4 -7.00 -0.59 %
مثقال طلا 1283600 1283600.0 1283600.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 296170 298260.0 296170.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 394960 397680.0 394960.0 0.00 0.00 %
انس نقره 14.94 15.1 14.9 -0.13 -0.87 %
طلا ۱۹ عیار 314800 314800.0 314800.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 331390 331390.0 331390.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 364550 364550.0 364550.0 0.00 0.00 %