قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1327.74 1331.3 1327.7 -3.60 -0.27 %
مثقال طلا 625800 625800.0 625800.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 144427 144427.0 144400.0 27.00 0.02 %
طلا ۲۴ عیار 192465 192530.0 192465.0 -65.00 -0.03 %
انس نقره 16.38 16.4 16.4 -0.04 -0.24 %
طلا ۱۹ عیار 152410 152410.0 152410.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 160430 160430.0 160430.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 176490 176490.0 176490.0 0.00 0.00 %