قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1313.86 1314.1 1313.6 0.00 0.00 %
مثقال طلا 656000 662300.0 655700.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 151324 152823.0 151300.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 201758 203760.0 201658.0 0.00 0.00 %
انس نقره 16.34 16.3 16.3 0.00 0.00 %
طلا ۱۹ عیار 159760 161300.0 159690.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 168180 169800.0 168100.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 185010 186790.0 184930.0 0.00 0.00 %