قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1417.32 1427.5 1414.8 -10.35 -0.73 %
مثقال طلا 1778000 1778000.0 1765000.0 9000.00 0.51 %
طلا ۱۸ عیار 410500 410500.0 408400.0 2600.00 0.63 %
طلا ۲۴ عیار 547300 547300.0 544500.0 3400.00 0.62 %
انس نقره 16.37 16.4 16.2 -0.07 -0.43 %