قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1267.06 1272.4 1264.8 -2.43 -0.19 %
مثقال طلا 1045500 1170500.0 1040500.0 -125000.00 -11.96 %
طلا ۱۸ عیار 241275 270172.0 240175.0 -28897.00 -11.98 %
طلا ۲۴ عیار 321667 360163.0 320167.0 -38496.00 -11.97 %
انس نقره 16.35 16.5 16.3 -0.11 -0.67 %
طلا ۱۹ عیار 253400 285080.0 253400.0 -31680.00 -12.50 %
طلا ۲۰ عیار 266750 300090.0 266750.0 -33340.00 -12.50 %
طلا ۲۲ عیار 293450 330130.0 293450.0 -36680.00 -12.50 %