قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1881.73 0.0 0.0 18.03 0.96 %
مثقال طلا 4426000 0.0 0.0 -13000.00 -0.29 %
طلا ۱۸ عیار 1033633.33 0.0 0.0 -2933.34 -0.28 %
طلا ۲۴ عیار 1361800 0.0 0.0 -4600.00 -0.34 %
انس نقره 24.5 0.0 0.0 0.61 2.49 %