قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1256.82 1256.9 1255.9 0.67 0.05 %
مثقال طلا 496700 496700.0 496700.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 114642 114642.0 114620.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 152792 152820.0 152792.0 0.00 0.00 %
انس نقره 16.7 16.7 16.6 0.05 0.30 %
طلا ۱۹ عیار 120970 120970.0 120970.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 127350 127350.0 127350.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 140090 140090.0 140090.0 0.00 0.00 %