قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1293.27 1297.3 1293.3 -4.04 -0.31 %
مثقال طلا 526000 526000.0 526000.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 121339 121340.0 121339.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 161786 161786.0 161780.0 0.00 0.00 %
انس نقره 16.96 17.1 17.0 -0.09 -0.53 %
طلا ۱۹ عیار 128070 128070.0 128070.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 134810 134810.0 134810.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 148300 148300.0 148300.0 0.00 0.00 %