قیمت طلا و سکه

لیست قیمت های سکه


آخرین به روز رسانی

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
سکه طرح قدیم 4244000 4244000.0 4174000.0 70000.00 1.65 %
سکه امامی 4268000 4275000.0 4268000.0 -2000.00 -0.05 %
نیم سکه 2288000 2288000.0 2288000.0 0.00 0.00 %
ربع سکه 1459000 1459000.0 1459000.0 0.00 0.00 %
سکه گرمی 969000 969000.0 969000.0 0.00 0.00 %