قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1344.82 1346.7 1339.5 4.62 0.34 %
مثقال طلا 1897900 1897900.0 1828900.0 69000.00 3.64 %
طلا ۱۸ عیار 437956 437956.0 422057.0 15899.00 3.63 %
انس نقره 16.04 16.1 15.9 0.07 0.44 %