قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1417.63 1427.5 1414.8 -10.04 -0.71 %
مثقال طلا 1778000 1778000.0 1765000.0 9000.00 0.51 %
طلا ۱۸ عیار 409800 409800.0 408400.0 1900.00 0.46 %
طلا ۲۴ عیار 546400 546400.0 544500.0 2500.00 0.46 %
انس نقره 16.35 16.4 16.2 -0.09 -0.55 %